fbpx

מתגייסים למאמץ המלחמתי – מטה החינוך של ישראל 2050

בימי שגרה, אנו בישראל 2050 פועלים למען שיפור המציאות הכלכלית-חברתית בישראל על ידי חיזוק ההשפעה האזרחית על המערכת הדמוקרטית.
איך? פשוט, אנחנו יוצרים רשת אזרחית ובאמצעותה משנים את מאזן הכוחות לטובת האינטרס הציבורי הרחב.
בשל מצב החירום בו אנו נמצאים בימים אלו, אנו רותמים את הרשת שלנו, מאגדים גופים אזרחיים ואקדמיים שונים ויחד משיקים את מטה החינוך, שנועד לתת מענה לצורכי מערכת החינוך בזמן המלחמה.

מה זה המטה?

המטה שלנו הוא בעצם ציר המקשר בין צרכים השונים, הן אלו הנוגעים להון האנושי, הן לצרכים הלוגיסטיים והן לצרכים אחרים של בתי הספר, לבין הספקים והאנשים שיוכלו לסייע ולמלא אותם.

 

למי הוא נועד?

לכלל הקהילות המפונות מיישוביהן לאור המצב הביטחוני, וכן לכלל בתי הספר ברחבי הארץ.

 

איך אני נרשם.ת? 

אם את.ה מנהל.ת בית-ספר, מנהל.ת אגף חינוך, או שאת.ה מרכז.ת סיוע לציבור מפונה או מטעם אגפי חינוך מקומיים, ויש לך צורך בסיוע, אנא מלא.י את הטופס:


לחץ.י כאן

אם את.ה מעוניין.ת להושיט עזרה, אנא מלא.י את הטופס:


לחץ.י כאן