תנועת ישראל 2050, מבית תנועה ישראלית, פועלת לשיפור המציאות הכלכלית-חברתית בישראל על ידי חיזוק ההשפעה האזרחית על המערכת הדמוקרטית. אנחנו יוצרים רשת אזרחית שתשנה את מאזן הכוחות לטובת האינטרס הציבורי הרחב.

רשת אזרחית להשפעה חכמה

לא כל אחד יכול להיות "אקטיביסט במשרה מלאה"

תנועת ישראל 2050, מבית תנועה ישראלית, פועלת לשיפור המציאות הכלכלית-חברתית בישראל על ידי חיזוק ההשפעה האזרחית על המערכת הדמוקרטית. אנחנו יוצרים רשת אזרחית שתשנה את מאזן הכוחות לטובת האינטרס הציבורי הרחב.

איך עושים את זה?

אנחנו מכשירים אזרחיות ואזרחים צעירים לנתח ולהבין את המציאות הפוליטית בישראל, מלמדים איך ניתן להשפיע עליה מהזירה האזרחית, ופועלים במסגרת צוותי הפעילות והרשת האזרחית התומכת בהם.

בנוסף, המשתתפים בצוותי ההשפעה האזרחית שלנו זוכים לתהליכי התפתחות אישית, הקניית ידע, מתן כלים ורישות לצעירות וצעירים בישראל הרוצים לקחת חלק פעיל בעיצוב המציאות.

מה אנחנו רוצים לשנות?

אנחנו פועלים לפתרון בעיות חברתיות-כלכליות בישראל באמצעות שיטת “ההשפעה החכמה”, באופן שישנה את מאזן הכוחות לטובת האינטרס הציבורי הרחב ויחזק את המערכת הדמוקרטית.

אנחנו בונים רשת אזרחית של צעירים וצעירות מכל הארץ אשר מודעים, מעורבים ופועלים לעיצוב המציאות החברתית-כלכלית בישראל. מציאות בה משרתי הציבור מחוייבים קודם כל ולפני הכל לאינטרס הציבורי הרחב.