fbpx

מיונים

מוכנים להוביל את המחר?

בואו להיות חלק מצוותי ההשפעה של התנועה, לקבל כלים וידע לשנות מציאות ולהוביל יחד איתנו קמפיינים ותהליכי מדיניות!

 ההרשמה למחזור תשפ"ג נפתחה!

ההרשמה תהיה פתוחה ה-20.7.22, לחצו על הכפתור מטה להגשת מועמדות ולפרטים המלאים

 

צעירים וצעירות שהמוטיביציה לקחת חלק פעיל כאזרחים בחברה בוערת בהם/ן. כאלו שמעוניינים/ות ללמוד על השפעה אזרחית חכמה ואפקטיבית, להבין יותר על בעיות השורש הכלכליות-חברתיות, להתעמק בנושאי הליבה של התנועה (אקלים, תחבורה, פיננסים, תקשורת, חינוך ותעסוקה) וכאלו שרוצים/ות להוביל שינויי מדיניות ארוכי טווח שישפיעו על המציאות והחברה הישראלית. 

בהחלט! אחוז גדול מהפעילים הם סטודנטים, אך זה לא מחייב. הפעילות מיועדת לאזרחיות ואזרחים צעירים בגילאי 22-35.

לא. נעסוק בתחומי דמוקרטיה, כלכלה, כלכלה פוליטית, תקשורת, ארגון קהילתי ועוד. ידע מקדים בכל אחד מהתחומים הללו יהווה יתרון, איך אינו מהווה סף קבלה.

שלבי המיון לצוותי התכנית כוללים שלושה שלבים. בשלב הראשון תתבקשו להגיש את טופס הגשת המועמדות, שמטרתו להכיר את המועמד/ת ואת המוטיבציות שלו. בשלב השני יתקיימו מרכזי הערכה ומדידה ברחבי הארץ. בשלב השלישי חלק מהמועמדים/ות יוזמנו לראיון אישי.

לא. הצוותים של התנועה נועדו להיות רב-שנתיים. כלומר, כל צוות יפעל עד להגעה לשינוי שנבחר, ללא קשר ללוחות הזמנים האקדמיים. אופי הפעילות ועצימותה יותאמו לתקופות עומס סטודנטיאליות. אנו מעודדים את חברי הצוות להמשיך לשנת פעילות שניה.

בתחילת השנה (לפני פתיחת שנת הלימודים האקדמית) יתקיים סמינר הכשרה מרוכז לכל משתתפי התכנית אשר מהווה תנאי מחייב להשתתפות. בהמשך השנה יתקיימו סמינרים ואירועי שיא נוספים. 

מפגשי הצוותים יתקיימו אחת לשבוע למשך שלוש שעות. מעבר לכך, חלק ניכר מהפעילות יתרחש בין המפגשים.

כל צוות יזכה לכלים, תוכן וידע רלוונטי לבעיה בה הוא עוסק. בתכל’ס, המפגשים יהיו הזמן של חברי הצוות להבין את השינוי שהם רוצים לייצר, לתכנן את הדרך למימושו, ולבצע בפועל את שלבי התכנית, עד למימוש היעד. וכן, זה הזמן גם לשבת לקפה ולהכיר את חברי הצוות שיעברו את המסע הזה יחד.

לא,ההשתתפות בתכנית היא על בסיס וולנטרי מתוך רצון ללמוד ולהיות חלק משינוי המציאות החברתית-כלכלית בישראל. 

 

התכנית כוללת דמי השתתפות בסך 500 ש”ח. חוסר יכולת לשלם עלות זו לא מהווה חסם להשתתפות בתוכנית.

פעילות רציפה בצוות תוביל בהמשך השנה לכניסה לרשת הבוגרים של ישראל 2050. הרשת משמשת פלטפורמה להמשך ההתפתחות המקצועית והאישית של חברי הרשת, תוך שהיא שואפת לקחת חלק פעיל בעיצוב המציאות החברתית כלכלית בישראל. פעילות הרשת כוללת כנסים, תכנים מקצועיים בתחומי המדיניות והכלכלה, ועשייה אזרחית במסגרת הקמפיינים של התנועה וצוותי הפעילות.

נגישות