מיונים

מוכנים להוביל את המחר?

בואו להיות חלק מקבוצה של אנשים אקטיביסטים, דעתניים, שאכפת להם מהחיים במדינה שלנו ורוצים לשנות כאן ועכשיו!
צוותי ישראל 2050 – ההרשמה לשנת תשפ"א נסגרה
אנא חזרו אלינו במהלך חודשי קיץ 2021 להרשמה למחזור הבא.

צעירים וצעירות שהמוטיביציה לקחת חלק פעיל כאזרחים בחברה בוערת בהם/ן, שרוצים ליזום פרויקט חברתי-כלכלי משנה מציאות משלהם.

בהחלט! אחוז גדול מהפעילים הם סטודנטים, אך זה לא מחייב. הפעילות מיועדת לאזרחיות ואזרחים צעירים בגילאי 22-35.

לא. נעסוק בתחומי דמוקרטיה, כלכלה, כלכלה פוליטית, תקשורת, ארגון קהילתי ועוד. ידע מקדים בכל אחד מהתחומים הללו יהווה יתרון, איך אינו מהווה סף קבלה.

שלבי המיון לצוותי התכנית כוללים שלושה שלבים. בשלב הראשון תתבקשו להגיש את טופס הגשת המועמדות, שמטרתו להכיר את המועמד/ת ואת המוטיבציות שלו. בשלב השני יתקיימו מרכזי הערכה ומדידה ברחבי הארץ. בשלב השלישי חלק מהמועמדים/ות יוזמנו לראיון אישי.

לא. הצוותים של התנועה נועדו להיות רב-שנתיים. כלומר, כל צוות יפעל עד להגעה לשינוי שנבחר, ללא קשר ללוחות הזמנים האקדמיים. אופי הפעילות ועצימותה יותאמו לתקופות עומס סטודנטיאליות. אנו מעודדים את חברי הצוות להמשיך לשנת פעילות שניה.

מפגשי הצוות יתקיימו אחת לשבוע למשך שלוש שעות. מעבר לכך, חלק ניכר מהפעילות יתרחש בין המפגשים.

בתחילת התהליך המפגשים יהיו הזמן המרכזי לגיבוש הצוות, ללמידה הבסיסית, ולתחילת ההעמקה בבעיה שהצוות יעסוק בה. בהמשך, כאשר הצוות יהיה מגובש ומוכן לתחילת גיבוש הקמפיין, זמני המפגש ישמשו לתכנון הפעילות, לקביעת יעדים ומטרות, ולביצועם בפועל. כמו כן, בשלב מסוים ייפתחו אפיקי השתתפות שונים בתוך הצוות, אשר יאפשרו זמני עבודה ממוקדים יותר בתחומים: ממשל, מחקר וקהילה.

בתכל’ס, המפגשים יהיו הזמן של חברי הצוות להבין את השינוי שהם רוצים לייצר, לתכנן את הדרך למימושו, ולבצע בפועל את שלבי התכנית, עד למימוש היעד. וכן, זה הזמן גם לשבת לקפה ולהכיר את חברי הצוות שיעברו את המסע הזה יחד.

לא,ההשתתפות בתכנית היא על בסיס וולנטרי מתוך רצון ללמוד ולהיות חלק משינוי המציאות החברתית-כלכלית בישראל. 

 

התכנית כוללת דמי השתתפות בסך 500 ש”ח. חוסר יכולת לשלם עלות זו לא מהווה חסם להשתתפות בתוכנית.

פעילות רציפה בצוות תוביל בהמשך השנה לכניסה לרשת הבוגרים של ישראל 2050. הרשת משמשת פלטפורמה להמשך ההתפתחות המקצועית והאישית של חברי הרשת, תוך שהיא שואפת לקחת חלק פעיל בעיצוב המציאות החברתית כלכלית בישראל. פעילות הרשת כוללת כנסים, תכנים מקצועיים בתחומי המדיניות והכלכלה, ועשייה אזרחית במסגרת הקמפיינים של התנועה וצוותי הפעילות.

נגישות