יוקר המחיה

יש פתרון ליוקר המחיה!

מחירים בישראל
הם מהגבוהים בעולם

שמונה שנים לאחר המחאה החברתית ולאחר מחאות רבות נוספות שקמו בעקבותיה, רמת המחירים בישראל מוסיפה להיות גבוהה ביחס לכל מקום אחר בעולם.

קרטלים, מונופולים ומוקדי כוח לא פרופורציונאליים פוגעים קשות בתחרות וגורמים ליוקר המחיה בישראל.

יש פתרון ליוקר המחיה
בשיתוף עם מיטב המומחים לנושא גיבשנו את 'תוכנית החירום להורדת יוקר המחיה בישראל' 

אשר מיועדת להוביל לפתרון הבעיה – אחת ולתמיד

לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים וכיום ראש המכון הישראלי לתכנון כלכלי

סמנכ״לית כלכלה ומחקר בתנועה לאיכות השלטון

לשעבר הכלכלן הראשי באוצר וכיום ראש פורום קהלת לכלכלה

ועוד מומחים, ארגונים, אנשי הייטק ומובילים חברתיים רבים נוספים המאמינים שיש פתרון ליוקר המחיה.

תמצות עיקרי תכנית החירום להורדת יוקר המחיה

 • יישום מלוא מסקנות הוועדה להגברת התחרות בבנקאות –  'ועדת שטרום'.
 • קידום התחרות בשוק הבנקאות באמצעות הכרזה על הבנקים כמונופולין או קבוצת ריכוז.
 • הגדלת תמריצים להכנסת בנקים חדשים לשוק.
 • הסרת חסמי יבוא ומיגור הסכמי בלעדיות חוסמי יבוא.
 • הסרת חסמי תקינה.
 • הסרת חסמי רישוי, תכנון ושיווק.
 • פתיחת שוק התחבורה השיתופית.
 • שיפור הסנכרון וההיררכיה ביו גופי התכנון בממשל.
 • קידום וייעול התחבורה הציבורית, , לרבות שירות הרכבות בישראל.
 • טיפול במונופול של רשות מקרקעי ישראל והסרת חסמי תכנון ושיווק.
 • הקטנת העדיפות להשקעה בדירה יחידה על פני השקעות פיננסיות וריאליות.
 • רפורמה בארנונה ובשיטת המימון של הרשויות המקומיות.
 • הגדלת התחרות במקטע הייצור.
 • הגברת התחרות במקטע האספקה.
 • קידום פיתוח מקטע ההולכה והחלוקה.
 • הסדרת תהליך אישור רפורמות בחברות ממשלתיות.
 • הגבלת זכות השביתה בשירותים חיוניים והקמת מוסד "בוררות חובה בשירותים חיוניים".
 • ביטול מעמד האגודות העותומניות.

מי אנחנו?

תכנית החירום להורדת יוקר המחיה הינה יוזמה של קואליצית יוקר המחיה שהוקמה על מנת למצוא פתרונות אפקטיביים אמיתיים לבעיות השורש הגורמות ליוקר המחיה. הקואליציה הוקמה בהובלת התאחדות הסטודנטים, תנועת ישראל 2050, קבוצת אנשי הייטק, מכוני מחקר מובילים ומומחים מהאקדמיה והמגזר השלישי

נגישות