fbpx

הסיפור שלנו

הסיפור שלנו

תנועת ישראל 2050, מבית תנועה ישראלית, הוקמה בשנת 2013 במטרה לשפר את המציאות הכלכלית-חברתית בישראל על ידי חיזוק ההשפעה האזרחית על המערכת הדמוקרטית.

אנחנו מאמינים כי הבעיות הכלכליות-חברתיות בישראל בהן יוקר המחייה, אי השוויון הכלכלי והפריון הנמוך, אינן תוצאות של כשלי שוק בלבד, אלא נובעות מכשל עמוק ביישום השיטה הדמוקרטית. מציאות זו מתאפשרת כאשר הציבור נפקד מהשתתפות אזרחית-פוליטית ולכן נציגי הציבור נוטים לייצוג יתר של קבוצות בעלות אינטרס צר, על חשבון האינטרס הציבורי הרחב. קבוצות אלה מחזיקות במוקדי כוח פוליטי-כלכלי, ומפעילות לחץ ממוקד על מקבלי ההחלטות במגזר הציבורי ובכך מסיטות אותם מקידום טובת כלל הציבור.

הייחודיות שלנו

תנועת ‘ישראל 2050’ פועלת ליצירת שינוי מבני ארוך-טווח במערכת הדמוקרטית בישראל. הפעילות שלנו ייחודית בכך שאנו בוחרים בהכשרת מנהיגות אזרחית מחוללת שינוי ומתמקדים במבנה המערכת הדמוקרטית, ולא רק באנשים המובילים אותה.

הפעילים שלנו בוחרים להוביל ולהעמיק את ההבנה האזרחית שלהם, לקבל ידע וכלים דמוקרטיים ולהשפיע על המציאות. התנועה מהווה פלטפורמה להשפעה חכמה לאורך החיים הבוגרים במסגרת רשת הבוגרים של התנועה. רשת זו מובילה קמפיינים אזרחיים לטיפול בכשלים מבניים במערכת הכלכלית-דמוקרטית, לצד חיזוק אפיקי השפעה להשתתפות אזרחית.

בשבע שנות פעילות, הובלנו עשרות קמפיינים אזרחיים, חברו אלינו עשרות ארגונים אזרחיים ומאות מומחים מתחומים שונים. בין ההישגים שלנו:

  1. הובלת קמפיין אזרחי לקידום התחרות בשוק הבנקאות דרך ועדת שטרום, תהליך החקיקה וכיום יישום הרפורמה. הקמפיין הובל על ידי עמיתים, ובשיתוף קואליציית הארגונים החברתיים שהקמנו.
  2. הובלת קמפיין ארצי להורדת יוקר המחייה שבנה תודעה ציבורית רחבה טרם הבחירות לכנסת ה-21, והשפיע על תהליכי המו"מ הקואליציוני מול כלל ראשי המפלגות.
  3. קמפיין "מוציאים את הבנקים מהכיתות" וקידום כתיבת תכנית לחינוך פיננסי עם משרד החינוך עבור כלל תלמידי ישראל.
  4. יוזמת "מה המצע?" אשר פילחה את מצעי המפלגות לפי תחומי עניין והייתה בשימוש של עשרות אלפי מצביעים טרם הבחירות.

הצוות שלנו

NDY04313

גילה ברקוביץ סמין

מנהלת התנועה

WhatsApp Image 2023-11-15 at 16.26.30

יואב שוואלב

מנהל השפעה אזרחית

גיא גלוברמן - ממייסדי התנועה

גיא גלוברמן

חבר ועד מנהל וממייסדי התנועה

עילם לשם - ממייסדיי התנועה

עילם לשם

חבר ועד מנהל וממייסדי התנועה

ספיר בלוזר

חברת ועד מנהל וממייסדות התנועה

WhatsApp Image 2023-09-26 at 19.31.36

רפאל עידן אפריאט

ראש צוות פיננסים

WhatsApp Image 2023-09-26 at 19.32.16

מרוה כפרי

ראש צוות
חינוך

דובאל פרידגוט

ראש צוות תחבורה

WhatsApp Image 2023-10-24 at 16.39.45

אור ארבל

רכזת דיגיטל