fbpx

ההשפעה שלנו

קמפיין הבנקאות

מטרת על: ליצור חזית אזרחית מגובשת לקידום מערכת בנקאות יעילה וזולה במדדים בינלאומיים, הממלאת את תפקידה באחריות והוגנות בהקצאת המשאבים, המפוקחת ע”י מנגנוני רגולציה עצמאיים ושקופים, ובכך להוריד את יוקר המחייה עבור כלל אזרחי ישראל.

שותפים: קואליציית הארגונים החברתיים – צדק פיננסי, לובי 99, אנו, ישראל יקרה לנו

מה המצע?

מטרת עלליצור שיח ענייני בבחירות לכנסת ה-21, סביב נושאים חברתיים-כלכליים תוך בחינת מצעי המפלגות. הפרויקט מתמקד בתחומים: דיור, תחבורה, חינוך ובריאות – הנוגעים לכלל האוכלוסיה ומנגיש את מצעי המפלגות בצורה פשוטה וברורה.

הפעילות שלנו: הנגשת כלל מצעי המפלגות באתר אחד.
הנגשת תשובות המפלגות לשאלות שונות בתחומי כלכלה וחברה.

מתפקדים

מטרת עליצירת השפעה אזרחית משמעותית במרחב הדמוקרטי באמצעות הגדלת מספר המתפקדים לכלל מפלגות הפריימריז מ-2.2% כיום ל-5%, מכלל בעלי זכות ההצבעה.

הפעילות שלנו: הנגשת מידע לציבור הרחב, הובלת מהלכים של עידוד התפקדות וקיום אירועים גדולים, כדי שכל אזרח בישראל ידע שהוא יכול להגדיל פי 50 את כוחו להשפיע על הדמוקרטיה בישראל, אם יתפקד.

צעירים לוקחים רשות

מטרת עלהגברת ההשתתפות של צעירים בדמוקרטיה הרשותית, על-ידי הגברת המעורבות טרם הבחירות ויצירת מוניטורים רשותיים אשר ימדדו את מידת יישום ההבטחות של ראשי הרשויות במסגרת מצע הצעירים ברשויות המקומיות. שותפים: אחריי!, שגרירי רוטשילד, תוצרת הארץ
הפעילות שלנו: קמפיין ארצי שכלל פעילות שטח טרם הבחירות, מהלכים דיגיטליים נרחבים ופרסומים תקשורתיים טרם הבחירות המקומיות בניית מצע הצעירים ברשויות המקומיות על בסיס סקר צעירים מ-192 רשויות ברחבי הארץ, עליו חתמו עשרות ראשי רשויות והתחייבו לקדם נושאים של צעירים לצד חיזוק הרכיבים הדמוקרטיים בפעילות הרשות

תקשורת

מטרת עלקידום תקשורת ישראלית נקייה מאינטרסים מושחתים ע”י יצירת מערכת איזונים ובלמים שמטרתה לצמצם את מעורבותם של אינטרסים זרים בסיקור התקשורתי. שותפים: התנועה לאיכות השלטון, המכון הישראלי לתכנון כלכלי, קרן התחקירים העצמאית, העין השביעית

הפעילות שלנו: עידוד נורמה לתקשורת שקופה על ידי הפעלת לחץ על אמצעי התקשורת המרכזיים לפרסם גילוי נאות, קידום קוד אתי מחודש של ועדת האתיקה וגורמי התקשורת עצמם.

בקרה על תקשורת על ידי גופים מומחים, לצד מחקר מתעדכן אודות גופי תקשורת שונים ופרסום שוטף של הנתונים. קידום חקיקה אשר תיצור שקיפות של התקשורת מול צרכניה באשר למימון ולאג’נדה ותסדיר את הקשרים בין מימון של גורמי הון אמצעי תקשורת.

מאבקים אזרחיים

מטרת עללהקים ולחזק מאבקים אזרחים סביב סוגיות אקטואליות בוערות בנושאי חברה וכלכלה. לדוג’ – מינויים לא ראויים במגזר הציבורי ודלתות מסתובבות – מעבר של רגולטורים לצד הגורמים שפיקחו אליהם.

הפעילות שלנו: קמפיין רשת והפגנות להעלאת המודעות לניגוד העניינים שהמפקחת על הבנקים הנוכחית נמצאת בו מול בנק לאומי.
הפגנת תמיכה בפעילות בנק ישראל להגברת השימוש בכרטיסי דביט בשוק האשראי בישראל.
הפגנת תמיכה בממונה על ההגבלים העסקים לשעבר – דיוויד גילה, במאבקו לקידום תחרות בשוק הגז.
מניעת המינוי של עפרה ברכה לנציבת שירות המדינה דרך קמפיין אזרחי בו השתתפו מאות פעילים וארגונים מובילים

לובי אזרחי

מטרת על: להשפיע על נבחרי ועובדי הציבור לקבל החלטות התואמות את רצון הציבור ומשרתות את האינטרס הציבורי הרחב בייצוג מאוזן של קבוצות הלחץ. 

פעילות מתוכננת: פעילות לובי שוטפת בנושאים חברתיים-כלכליים אשר נמצאים על סדר יום התנועה. זאת, לצד יצירת מדריך ללובי אזרחי לשימוש כל אזרח או גוף אזרחי אשר מעוניינים להשפיע בכנסת ובממשלה.

שותפים: לובי 99, המשמר החברתי בכנסת, המרכז להעצמת האזרח, על משמר הכנסת, הסדנא לידע ציבורי, התנועה לאיכות השלטון, העין השביעית

דלתות מסתובבות

מטרת על: לאפיין מגמות של מעבר בין מגזרים, ולזהות נקודות תורפה או מבנים המעודדים כשלים אתיים או ניגודי עניינים שעשויים לנבוע ממגמות אלה. זאת, לשימוש ארגונים אזרחיים המבקשים להשפיע בתחום העניין שלהם, עבור חוקרים להעמקה בחקר התופעה וסיבותיה, עבור אמצעי התקשורת אשר מבקשים להעלות למודעות הציבורית את הנושא וכן עבור עובדי ממשלה בעת תכנון נתיבי התעסוקה שלהם.

פעילות מתוכננת: יצירת כלי דיגיטלי אשר ימפה את כלל הרגולטורים בישראל, ותפקידי העבר והעתיד שלהם. מודל משלב בין זה של מפתח התקציב וכנסת פתוחה.

שותפים: התנועה לאיכות השלטון, המכון הישראלי לתכנון כלכלי, קרן התחקירים העצמאית, העין השביעית.