fbpx

צוותי ישראל 2050

צוותי התנועה

צוותי ההשפעה שלנו יוצרים שיתופי פעולה לעיצוב המציאות החברתית כלכלית בישראל ופתרון בעיות מרכזיות מן השורש באמצעות במודל ההשפעה החכמה אותו פיתחנו. משימת הצוותים תהיה לקדם תהליך מדיניות לאורך זמן ובצורה אפקטיבית. תוותי התנועה מלווים על ידי בוגרי התנועה, אנשי מקצוע, מומחים יועצים וארגוני חברה אזרחית וזוכים להתמקצעות בתחומי ממשל, מחקר, וקהילה. כל צוות יוביל קמפיין ציבורי על פי מודל ההשפעה החכמה.

צוות חינוך

יפעל לייעול ושיפור מערכת החינוך על מנת שתוציא תלמידים מוכנים יותר לאתגרים במאה ה-21; הפיכת מערכת החינוך למערכת אפקטיבית, מתחדשת ומועילה.

צוות פיננסים

צוות פיננסים: יפעל ליצירת רגולציה אפקטיבית אשר שומרת על יציבות המערכת ועל האינטרס של הצרכנים ויצירת שוק פיננסי תחרותי, הוגן ושקוף

צוות תחבורה

יפעל לצמצום הגודש בכבישים ושיפור איכות התחבורה בישראל, כך שהתחבורה הציבורית תהיה חלופה ראויה ונרחבת לרכב הפרטי בימות השבוע, לטובת העלאת פריון העבודה במשק ושיפור איכות החיים של כולנו.

משתתפי התוכנית מספרים