אודותינו

הסיפור שלנו

תנועת ישראל 2050, מבית התאחדות הסטודנטים הארצית, פועלת לשיפור המציאות החברתית-כלכלית בישראל באמצעות הגברת המחויבות והאחריות של נבחרי הציבור לאינטרס הציבורי הרחב. זאת, על ידי הגברת ההשתתפות האזרחית פוליטית.

אנו מאמינים כי הבעיות הכלכליות-חברתיות בישראל בהן יוקר המחייה, אי השוויון הכלכלי והפריון הנמוך, אינן תוצאות של כשלי שוק בלבד, אלא נובעות מכשל מובנה ועמוק ביישום השיטה הדמוקרטית. מציאות זו מתאפשרת כאשר הציבור נפקד מהשתתפות אזרחית-פוליטית ולכן נציגי הציבור נוטים לייצוג יתר של קבוצות בעלות אינטרס צר, על חשבון האינטרס הציבורי הרחב. קבוצות אלה מחזיקות במוקדי כוח פוליטי-כלכלי, ומפעילות לחץ ממוקד על מקבלי ההחלטות במגזר הציבורי ובכך מסיטות אותם מקידום טובת כלל הציבור.

אנו פועלים להגברת ההשתתפות האזרחית-פוליטית של כלל האזרחים, ובדגש לצעירים וסטודנטים, שבוחרים להוביל ולהעמיק את ההבנה האזרחית שלהם, לקבל ידע וכלים דמוקרטיים ולהשפיע בצורה אפקטיבית על תהליכי קבלת החלטות. זאת, על ידי הכשרתם בתכניות מנהיגות ייחודיות שפועלות בקמפוסים, במרכזי צעירים ועם ארגוני חברה אזרחית, ובהמשך יצירת פלטפורמה להשפעה חכמה לאורך חייהם הבוגרים במסגרת רשת העמיתים של התנועה. רשת זו מובילה קמפיינים אזרחיים לטיפול בכשלים מבניים במערכת הכלכלית-דמוקרטית, לצד חיזוק אפיקי השפעה להשתתפות אזרחית.

בשל אלה, כל ניסיון להתמודדות עם הבעיות החברתיות-כלכליות בישראל מחייב תחילה חיזוק של המערכת הדמוקרטית, שבה נדרשת מחויבות ואחריות של נציגי הציבור כלפי הציבור הרחב, וזו, תלויה בקיומה של חברה אזרחית מודעת ופעילה. תנועת ישראל 2050 פועלת ליצירת חברה שכזו.

הצוות שלנו

גיא גלוברמן

ממייסדי התנועה, מנכ״ל שותף

עילם לשם

ממייסדי התנועה, מנכ"ל שותף

ספיר בלוזר

ממייסדות התנועה, מנהלת תחום רישות והשפעה

טל קניאס

מנהל תחום הכשרה

רעות פינגר דסברג

מנהלת הדרכה

יסמין בן עמרם

מנהלת תכניות הקמפוסים

שי וולהיים

רכז קהילת ירושלים

רומי קנטי

רכזת קהילת יפו

דני בראליה

רכז קהילת ת"א

אורי רודריגז

רכז קהילות בתכנית מנהיגות

ליאור אשכנזי

רכזת הדרכה ברשת העמיתים

נדיה בלקינד

רכזת תחקור והערכה

נעם ביטון

רכזת פייסבוק

שותפים לדרך

התאחדות הסטודנטים הארצית מובילה את פעילות התנועה, קרן גנדיר תומכת ושותפה בפעילות רשת העמיתים, תכנית שגרירי רוטשילד בחרה לשלב את תכני הידע של ישראל 2050 כתוכן מרכזי בתכנית שלה בקמפוסים. בנוסף, התנועה זוכה לתמיכה שלאוניברסיטת תל אביב, וקרן קונרד אדנאואר.

כמו כן, התנועה מקבלת סיוע מקצועי בתחום התוכן וההנחיה מארגון מעוז. את תהליך הייעוץ האסטרטגי הרחב לבניית הארגון אנו זוכים לעבור ביחד עם מספר ארגונים מקצועיים בתחום. בנוסף, כלל הרצאות תכנית המנהיגות של התנועה מתקיימות הודות לפעילות התנדבות מסורה וענפה של עשרות מרצים בכירים בישראל, המסייעים בהכשרת המשתתפים בתחומים השונים.

הישגים משמעותיים בשנים האחרונות

פיתוח והפעלת רשת העמיתים קליטת הבוגרים ויצירת פלטפורמה להשפעה דינמית ואקטיבית למסיימי תכניות ההכשרה.

הפעלת עשרות תכניות מנהיגות עבור למעלה מ-400 בוגרים.

הובלת קמפיין אזרחי לקידום התחרות בשוק הבנקאות השפעה חכמה על ועדת שטרום ותהליך החקיקה. בהובלת רשת העמיתים ובשיתוף קואליציית הארגונים החברתיים שיזמנו..

יצירת פלטפורמה אזרחית לקידום התפקדות למפלגות בשיתוף ארגונים אזרחיים מובילים.

עיקרי היעדים לשנת 2018

הפעלת 20 תכניות מנהיגות ייחודיות בקמפוסים (5), באגודות הסטודנטים (2), במרכזי צעירים (5), בתכנית שגרירי רוטשילד (6) ובתכנית המלגות של מפעל הפיס (2).

הובלת קמפיינים אזרחיים: קידום המאבק ליישום החוק ל"עידוד תחרות בשוק הבנקאות" והובלת 3 מאבקים נוספים בתחומי: שוק העבודה, ריכוזיות משקית ופעילות הלובי בכנסת

קידום התפקדות אזרחית למפלגות בשיתוף ארגונים אזרחיים מובילים.