חזון

תנועת ישראל 2050 פועלת לשיפור המציאות החברתיתכלכלית בישראל ע"י חיזוק המעורבות והאחריות האזרחית במערכת הדמוקרטיתאנו מאמינים שחברה אזרחית מודעת, פעילה ומשפיעה על משרתי הציבור, בצורה חכמה וממוקדת, תוכל לשנות את המצב הנוכחי שבו משרתי הציבור פועלים בעיקר למען הצרכים של קבוצות אינטרס ולא למען הצרכים של הציבור הרחב. 

תמונת עתיד

החברה האזרחית בישראל מודעת, מעורבת, ופועלת להשפעה על משרתי הציבור בצורה חכמה וממוקדת, על מנת לרתום אותם לפעול למען צרכי הציבור הרחב. חיזוק המעורבות אזרחית ורתימת משרתי הציבור יביאו לשיפור איכות החיים בשלל תחומים: בנקאות, דיור, מזון ועוד.

המשימה

חיזוק המודעות והמעורבות האזרחית של צעירים במערכת הדמוקרטית על ידי פיתוח אישי, הקניית ידע, מתן כלים ורישות מנהיגות אזרחית מחוללת שינוי במרחב הציבורי.

תוכנית המנהיגות

תכנית המנהיגות מכשירה צעירות וצעירים מובילים, המאמינים שניתן לשפר את המציאות החברתית-כלכלית.  

משתתפי/ות התכנית זוכים להכשרה ייחודית בנושא המערכת הדמוקרטית והגורמים המשפיעים עליה, לצד בחינת בעיות הליבה בכלכלת ישראל וחשיבותה של חברה אזרחית מודעת ופעילה לשיפור המצב. 

בנוסף התכנית כוללת הקניית ידע וקבלת כלים מעשיים להובלת שינוי חברתי-כלכלי, יחד עם בניית קהילה אקטיבית ופעילה.

רשת העמיתים

רשת העמיתים מהווה פלטפורמה לבוגרות ובוגרי תכנית המנהיגות, ואזרחים נוספים המבקשים להשפיע על המציאות החברתית-כלכלית.

הפעילות ברשת העמיתים, מתבססת על מודל "השפעה חכמה", בעזרתו מובילים תהליכי שינוי מדיניות באופן ממוקד וחיובי מול מקבלי ההחלטות, כדי שאלו, יפעלו למען האינטרס הציבורי הרחב. 

הרשת פועלת בשני אפיקי פעולה ולמידה מרכזיים: תכנית הכשרה לעמיתים וקהילות שינוי להשפעה על המציאות החברתית-כלכלית.

דברו איתנו

רוצים להצטרף לתוכנית? יש לכם שאלות בנוגע לפעילות הארגון או שיתוף פעולה? דברו איתנו!